Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2019 оны төлөвлөгөө
“ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙ, ТӨЛӨВШИЛ, ХАРИУЦЛАГА” СУРГАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ
Сүрьеэг бууруулъя, Баянгол суманд эрт илрүүлгийн үзлэг явагдаж байна.
Сайн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн байхын тулд бид тасралтгүй суралцах ёстой.
Улаанбурхан өвчнөөс хамтдаа сэргийлье.
Сул ажлын байрны мэдээлэл
Ёс зүйн салбар хороо
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын тойм
Ажлын барны талаарх мэдээлэл
Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит

Мэдээлэл